loader image

NIW – Nowa Era

Zadanie publiczne „KS Pomorzanin- Nowa Era” to projekt łączący w sobie działania związane   z rozwojem misyjnym a także aktywności wpływające na rozwój instytucjonalny podmiotu. Projekt zakłada doposażenie sekcji piłkarskiej w potrzebny sprzęt sportowy a także zwiększenie zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji kadry trenerskiej. Głównym celem projektu są działania statutowe z zakresu promocji aktywności sportowej, organizacji treningów piłkarskich a także działania edukacyjne związane z historią KS Pomorzanin Toruń. 

Okres realizacji zadania: 01.06.2023- 30.06.2025

Wartość zadania: 348.000,00 zł 

Zadanie publiczne „KS Pomorzanin-Nowa Era” finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w kwocie 348.000, 00 zł.

Klub Sportowy Pomorzanin Toruń

 

Czytaj więcej o akcji “Wakacje z Pomorzaninem”

Zobacz film promocyjny KS Pomorzanin Toruń

Czytaj więcej o szkoleniu trenerów w ramach projektu

Skip to content